Uw huis verkopen

“Het is mijn uitdaging een zo optimaal mogelijke presentatie te maken van uw huis.”

Verkoopplan

U neemt afscheid, vaak van een huis vol herinneringen, maar ook van een investering. Beide wilt u goed achterlaten. Kijkend naar de actuele huizenmarkt en de mogelijkheden van uw huis, stellen we samen een verkoopplan op.

Presentatie

Met de vraagprijs, positionering in de markt, gebruik van verkoopkanalen, professionele fotoreportage, brochure en het verkoopklaar maken door middel van een eventuele styling, presenteren we het huis in optima forma aan potentiële kopers.

Maximalisatie

Hierbij speelt een actieve marktbenadering een belangrijke rol, met andere woorden ik wacht niet af tot een koper zich meldt, maar ga actief op zoek naar kopers. Door de inzet van het netwerk van steeds wisselende, maar voor mij bekende particuliere kopers en andere makelaarskantoren, probeer ik maximale belangstelling voor uw huis te krijgen.

Stille verkoop

Wilt u geen ruchtbaarheid geven aan de voorgenomen verkoop? Overweeg dan stille verkoop.

Call Now Button