Wilt u weten wat uw woning waard is? lees hier meer.

menu

Veranderingen op de huizenmarkt in 2021

Veranderingen op de huizenmarkt in 2021

In 2021 zijn er diverse wettelijke en fiscale veranderingen met betrekking tot de woningmarkt. metCarien zet de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

  1. Starters betalen geen overdrachtsbelasting meer (link)
  2. Beleggers gaan meer overdrachtsbelasting betalen
  3. Kostengrens Nationale Hypotheek Garantie omhoog
  4. Hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd
  5. Hogere hypotheek voor tweeverdieners
  6. Hillen-aftrek daalt
  7. Het eigenwoningforfait daalt
  8. Nieuw energielabel

1. Starters betalen geen overdrachtsbelasting meer
Starters hoeven vanaf 1 januari 2021bij aankoop van een woning geen overdrachtsbelasting meer te betalen. Normaal gesproken is dat 2%. Deze maatregel beoogt de vastgelopen woningmarkt voor starters weer vlot te trekken.

Lees verder: Vrijstelling voor starters

2. Beleggers gaan meer overdrachtsbelasting betalen
Beleggers gaan juist meer overdrachtsbelasting betalen: voor hen stijgt het tarief van 6% naar 8%. Deze regel geldt voor elke koper die het huis koopt anders dan voor zelfbewoning.

3. Kostengrens Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omhoog
Een Nationale Hypotheek Garantie verkleint de financiële risico’s voor een koper en vormt zo een financieel vangnet. In 2021 is de maximale hypotheekgarantie € 325.000. Is de hypotheek of de waarde van de woning hoger, dan is er geen recht op NHG. Als koper investeert in energiebesparende maatregelen dan is de het grensbedrag NHG € 344.500.

4. Hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd
Vanaf 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd met 3% per jaar. Voor 2021 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken daalt van 46% naar 43%. In 2022 wordt dat 40% en in 2023 is dat 37,05%.

5. Hogere hypotheek voor tweeverdieners
Vanaf 2020 kunnen tweeverdieners meer lenen. In 2020 werd namelijk het laagste inkomen nog voor 80% meegeteld, in 2021 mag dat voor 90%.

6. Het eigenwoningforfait daalt
Wie een eigen woning heeft, bouwt daarmee vermogen op. Daarom moet u voor het bezit van uw woning een bedrag optellen bij het belastbare inkomen. Dit is het eigenwoningforfait. Het forfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning. Voor 2021 geldt voor de meeste woningen een lager eigenwoningforfait dan in 2020.

7. Hillen-aftrek daalt
Heeft u geen of een kleine hypotheekschuld en is uw eigenwoningforfait daardoor hoger dan de aftrekbare kosten, dan heeft u recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. In 2020 was het tarief 93,33%. In 2021 kunt u nog 90% van het verschil tussen uw eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten voor uw eigen woning als aftrek krijgen.

8. Nieuw energielabel
Vanaf 1 januari 2021 kunnen alleen energielabels worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800. Dit doet een vakbekwaam adviseur die daarvoor gediplomeerd is en bij u langs moet komen. De mogelijkheid om het energielabel online aan te vragen door de woningeigenaar verdwijnt daarmee.

Meer informatie: energielabel

©2024 metCarien BV